Konkurs stypendialny | Konkurso stypendialno

 

Zadanie realizowane w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na zdjęciu stypendysta Gracjan Andrasz

Źródłó : docplayer.pl - Pielgrzymka romów do limanowej

Jak powstał konkurs stypendialny

Konkurs Stypendialny został ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2004r. Organizatorem pierwszego Konkursu Stypendialnego była jedna z organizacji pozarządowych w Olsztynie. Od 2005 r. konkurs realizuje Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

Dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs rozwijał się, a kolejne finały organizowano w Warszawie a obecnie jest kontynuowany w Łodzi.   Konkurs obejmuje uczniów romskich w wieku 10-18 lat. Uczniowie przysyłają swoje zgłoszenia do Stowarzyszenia, z których  komisja wybiera kilkudziesięciu finalistów. Dotychczas finał składał się z części warsztatowych, przesłuchań oraz koncertu finałowego. W komisji konkursu zasiadali między innymi Jacek Cygan, Krzesimir Dębski, Janusz Tylman, Maria Mamczur, Mariusz Augustyniak, Andrzej Wiśniewski, Witold Michaj, Paweł Januszewski, Gerd Steinbrinker, Adam Kołaciński. Swoje nagrody uczniowie przeznaczają na zakup niezbędnych pomocy szkolnych oraz na wsparcie i rozwój swojego talentu. Wśród stypendystów znaleźli się utalentowani młodzi plastycy, sportowcy, muzycy i tancerze, którzy kontynuują naukę w wybranych kierunkach lub pracują zawodowo

Na zdjęciu stypendysta Sebastian Rutkowski

Żródło: Facebook.com Seba Rutkowski

Co roku przyznawane są comiesięczne stypendia uczniom , którzy kształcą się w kierunkach sportowych i artystycznych oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za całoroczne osiągnięcia. W latach 2005-2020 przyznano ogółem około 400 nagród uczniom romskim wspierając ich rozwój.

Na zdjęciu stypendystka Sara Czureja

Źródło: Facebook - sara czureja ars muz

Z uwagi na panującą pandemię w bieżącym roku podobnie jak i w poprzednim przeprowadzono zdalny  finał Konkursu stypendialnego. Zjazd wszystkich uczniów , razem spędzony czas w czasie kilkudniowych warsztatów i pozostałych zajęć był integralną częścią konkursu i mamy nadzieję, że w 2022 roku organizatorzy będą mogli powrócić do znanego wszystkim przebiegu konkursu.

Wracając do tegorocznego przebiegu Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego

W dniach 19-20 listopada 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim odbył się finał Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.
Komisja miała za zadnie wytypować  finalistów Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.
Zapoznano się z   39 zgłoszeniami  w kategoriach: muzyka instrumentalna, śpiew, taniec, sport, nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz sztuki plastyczne.
Spośród zgłoszeń wytypowano 26  finalistów, których oceniono w następujący sposób:

Kategorie: śpiew , taniec , muzyka instrumentalna

Materiały zgłoszeniowe były przesłane na różnych nośnikach : pendrive, płyty CD, DVD.
W kilku przypadkach jury łączyło się telefonicznie z uczniami aby zapytać o szczegóły występu i pracy ucznia.

Kategoria sport

Członek komisji szczegółowo zapoznał się z materiałami zgłoszeniowymi . W jed-nym przypadku zapoznał się dodatkowo z opinią trenera nadesłaną drogą mailową w dniu 20.11.2021r.

Kategoria nauki humanistyczne i nauki ścisłe

Przed finałem uczniowie w kategorii nauki humanistyczne – język angielski, przeprowadzili rozmo-wę z członkiem komisji swojej kategorii a następnie otrzymali   testy sprawdzające ich wiedzę. W czasie przesłuchań finałowych przedstawiono wyniki testów z języka angielskiego a w kategorii nauki ścisłe – matematyka organizatorzy przeprowadzili rozmowę z  wykładowcą matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, potwierdzającym zainteresowania jednego ucznia.  Zaznaczo-no , że w przyszłości należy zadbać o poszerzenie udziału finalisty  w różnych projektach i innych  uznanych konkursach matematycznych   sprawdzających i poszerzających jego wiedzę matematycz-ną.

Kategoria plastyka

W tej kategorii uczniowie prezentowali  swoje prace , które powstały w czasie zdalnych warsztatów plastycznych w dniach 17-19.11.2021r. , przesyłając je do oceny drogą mailową.

Po przesłuchaniu i obejrzeniu  wszystkich zgłoszeń

Komisja w składzie:

Edyta Wasłowska - primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, pedagog w szkole Baletowej i Akademii Muzycznej w Łodzi. Nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Ministerstwa Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tańca.  
Krzysztof Gil - artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, laureat stypendium Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” oraz trzykrotny laureat stypendium Ministra MSWiA, dr sztuki, wykładowca  na krakowskiej ASP.
Janusz Tylman - pianista, wykładowca , kompozytor  muzyki teatralnej , filmowej i musicalowej .Współpracuje z warszawskimi teatrami: Ateneum, Nowy, Powszechny, Rampa, Roma, Stara prochownia, Syrena, Żydowski. Wieloletni  członek komisji  konkursu stypendialnego dla uczniów romskich.
Krzysztof Kociszewski - gitarzysta, kompozytor, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, laureat ogólnopolskiego konkursu gitary klasycznej w Strzelcach Krajeńskich 1980 - III nagroda. Od 1989 do 1992 występował w duecie gitarowym Roho Konar. Finalista Międzynarodowego Konkursu Gitary Klasycznej w Krakowie – 1994r.
Paweł Januszewski - lekkoatleta, czterokrotny mistrz Polski w sztafecie 4 x 400 metrów Zdobywca 6 złotych  i 4 srebrnych medali w biegach na 400m przez płotki w mistrzostwach Polski Reprezentant Polski na Igrzyskach w Atlancie i na mistrzostwach świata w Atenach. Złoty medalista Mistrzostw Europy w Budapeszcie .Reprezentant na mistrzostwach świata w Sewilli. Złoty medalista na Uniwersjadzie. Reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney , mistrzostw świata w Edmonton i mistrzostw Europy w Monachium.
Adrianna Grzelak - Krzemianowska - Doktor nauk humanistycznych,filolog klasyczny,italianistka. Biegle włada językiem angielskim. Zatrudniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Filologii Klasycznej. Sekretarz redakcji czasopisma Collectanea Philologica. Współredaktor monografii z cyklu Rzym a Półwysep Iberyjski .Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Society for Classical (USA). Członek komitetu Centralnego olimpiady Języka Łacińskiego. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
oraz
obserwatora - Zdzisław Markowski - certyfikowany instruktor muzyki i tańca tradycyjnego,  gitarzysta, członek stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. Wieloletni obserwator konkursu stypendialnego dla uczniów romskich,

protokolantek- Krystyny Markowskiej i Róży Kowalskiej
wytypowała  uczniów do stypendiów i nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o różnej wartości .

Stypendia przyznano 22 uczniom i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznano  również 22 uczniom.

Liczymy, że w 2022 roku będziemy mogli osobiście spotkać się z finalistami i zapytać o ich osiągnięcia.