Oświadczenie

"Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS " przeprasza FORUM POLSKA AGENCJA FOTOGRAFÓW Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz autora zdjęcia: Wladyslaw Slawny za naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich  poprzez bezprawne rozpowszechnianie w serwisie http://www.radioromskie.pl zdjęcia zarejestrowanego w bazie Agencji Forum pod numerem FORUM-1641067313_0428386362 oraz brak oznaczenia autora zdjęcia i źródła pochodzenia wykorzystanego zdjęcia.