Romscy muzycy | Romane muzyki

Muzyki Romenge to artysty sawen na musineł te jaweł szkoła , choć butenen isy. Dała isy manusia kaj radynen manusien peskre talentosa. Anda artykuło kamdziomas te pheneł romane muzykendyr sawen dzinen dre Polska i dres sweto.

Michaj Burano

Fot.żródło
www.gazeta.pl

Ciacipnsa kharełas pes Wasyl Michaj i jawia pre sweto dre romani semenca tre Taszkiento.  Poddziałas Lovarendyr . Pośli II maryben dzido isys peskre semencasa pre phuw Mołdawsko. Tyknipnastyr bariołas maśkir artystendyr, dre zespoło  Pieśni i Tańca Cyganów Mołdawskich.
Dre 1952 jawia semencasa ke Lublin , ke Polska . Dre terne bersia tradyja ke   Gdańsk i adoj dykcia łes Franciszek Walicki. Peskro basiaiben zaczynindzia zespołosa Ryhm and Blues dre  1959 berś. Adoj Walicki dyja łeske ław Michaj Burano.

Fot.: źródło
www.bing.com

Łesky kariera zaczynindzia pes zespołosa  Czerwono-Czarni, i adoj isys   soli-sta dre bersia  1960–1963.  Pałe basiawełas  grupasa Niebiesko-Czarni (1963-1966). Dre grudnio   1963 berś  zamangdłe les i wawiren polske artysten  ke  parysko Olympia.

Na zdjęciu w paryskiej Olympii od lewej: Janusz Popławski, Michaj Burano, Andrzej Niebieski, Czesław Niemen - Wydrzycki, Helena Majdaniec, Włodzimierz Wander, Zbigniew Bernolak, Marek Sart, Zbigniew Podgajny, Krzysztof Klenczon.
Fot. Władysław Sławny / Forum
Źródło muzyka.interia.pl

Dre marco 1968 roku rysija  ke Polska i zathodzia newi grupa Burano & leske Rom. Zespoło nabasiadzia gila Studioske Rytm. Grupa syg pes rozpeja pałdawa kaj Burano wytradyja pałe ke Francja dre październiko 1968 berś. Adoj kharełas pes John Mike Arlow.  
D Barclay nabasiadzia łesa m.in. "My Sweet Angel", "Go Ami Go", "My Obsession", "Smile Your Tears Away", "Bessie" i "Geloso".

Fot. źródło
www.bing.com

Dre 1975 berś Burano przeligirdzia pes ke Los Angeles i adoj zathodia peskry wytwórnia płytowo „ Arlow Land”. Andowa  berś rysija pre kuty ke Polska.
Dre 1986 berś jawia ke Polska ostatnio moło i zagabdzia pre Festiwalo dre Sopoto.
Kana Michaj Burano isy beśto dre USA i jaweł ke semenca ke Szwecja.

Nagrody i wyróżnienia

Dyskografia

Solowa

 • 1963 Michaj Burano, Czerwono-Czarni (EP, Pronit N-0238)
 • 1964 Michaj Burano (SP, Muza SP-113)
 • 1964 Michaj Burano (EP, Pronit N-0324)
 • 1965 Michaj Burano, Niebiesko-Czarni (Pocztówka, Ruch R--0020)
 • 1965 Michaj Burano (EP, Muza N-0382)
 • 1990 Gwiazdy mocnego uderzenia: Michaj Burano (LP, Muza SX-2798)
 • 1992 Michaj Burano: Największe przeboje (CD)

Składanki

 • 1962 Michaj Burano / Bogusław Wyrobek (SP, Pronit SP-54)
 • 1962 Czerwono-Czarni: The twist (EP, Muza N-0198)
 • 1963 Z melodią i piosenką dookoła świata (2) (LP, Pronit XL-0174)
 • 1964 Michaj Burano (EP, Pronit N-0324)
 • 1965 Z melodią i piosenką dookoła świata (6) (LP, Pronit XL-0202)
 • 1985 Niebiesko-Czarni: Niebiesko-Czarni – Z archiwum polskiego beatu vol. 3 (LP, Muza SX-2212)
 • 1986 Old Rock Meeting A.D. 1986 (LP, Poljazz KPSJ-013)
 • 1986 Czy nas jeszcze pamiętasz? (LP, Muza SX-2505/6)
 • 1990 Gwiazdy mocnego uderzenia (LP, Muza SX-2800)
 • 1991 Złote lata polskiego beatu 1959-61 (LP, Muza SX-3003)
 • 1991 Złote lata polskiego beatu 1962 (LP, Muza SX-3004)
 • 1991 Złote lata polskiego beatu 1963 (LP, Muza SX-3005)
 • 1991 Złote lata polskiego beatu 1964 (LP, Muza SX-3006)
 • 1991 Złote lata polskiego beatu 1965 vol. 2 (LP, Muza SX-3048)

Najważniejsze piosenki

 • Ballada cygańska (Wezmę w drogę złoty księżyc)
 • Bassie
 • Całe niebo w ogniu
 • Dom Wschodzącego Słońca
 • Good Time Girl
 • Ja po tobie płaczę
 • Lucille
 • Melancolia
 • My Obsession
 • My Sweet Angel
 • Nie opuszczaj mnie
 • Nuna
 • Słuchajcie, dziewczęta
 • Smutny świat
 • Syg, Sygedyr
 • Utata Tua
 • Zostały mi tylko twoje listy

Nagrania/teledyski:

Django Reinhardt

Fot. źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

Wawir ćhanes pes kharełas Jean-Baptiste Reinhardt. Jawia pre sweto 23 stycznia 1910 berś dre Liberchies dre Belgia . Jof isys francusko gitarzysta i kompozytoro Romano , jekh najbaredyre gitarzystendyr pre sweto.

Łeskro dad kharełas pes  Jean Eugéne Weiss ale sare denas godli pre łestyr
Jean-Baptiste Reinhard. Łeskry daj isys Laurence Reinhardt. Django isys beśto pe-skre semencasa pasio Paryż maśkir wawire Romendyr. Łeskre dada kerenas mebli wiklinatyr i paruwenas łenca. Terno muzyko but siunełas basiaibena maśkir romen-dyr i kamełas łenca te basiaweł . Zaczynindzia te basiaweł pre skrzypcy ale pałe dy-ne łeske banjo i sygo syklija te basiaweł. Syr isys łeske desiu tryn berś basiawełas już Romenca pre zahtyliben.

 

Fot. źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

Syr sys łeske desiu ohto berś dre 1928 berś, Django beśto isys peskre romniasa Flo-rine Mayer ( kherenas ła Bella) wurdenenca dre Saint-Quen. Jekwar raciasa rysiołas basiaibnastyr i sćhurdyja zahaćkirdy momeli. Sygo ceło wurden podhacija i choć semenca stasadzia jag to Django but pohacija. Ceło zerwo wast i ciaci heruj isys łes sparaliżowano. Berś te phaś paśło isys dre wyrko ale na poddełas pes. Naswałe wa-stesa basiawełas a isys łes saste tylko duj guścia. Peskre romniasa rozgeja pes , choć jawia łeske pre sweto ćhawo.
Przał Djangoskro – Joseph kindzia łeske gitara a jof syklija pre łatyr te basia-weł. Pałdawa kaj isys łes naswałe guścia i basiawełas tylko dujenca , kerdzia peskro stylo i nikon na dzinełas adzia te basiaweł dzia syr jof.
Właśnie  dała bersia 1929 ke 1933 isys Reinhardtoske ważna bo do ciro łes ukształtynde artystyczne. Ando ciro siunelas jazzo amerykańsko .  Isys zafascyno-wano Louisosa Amstrongosa  i kharełas łes „miro przał”
Naharga połe prinkirdzia skrzypkos Stéphane Grappelli i khetane zaćhude grupa Quintette du Hot Club de France. Najpopularniejsza kompozycji  Reinhardto-skre  ćhine  standardy jazzowa , adzia syr „Minor Swing”, „Daphne”, „Belleville”, „Djangology”, „Swing ’42” i „Nuages

Fot. źródło
https://www.jazziz.com/short-history-minor-swing-django-reinhardt-stephane-grappelli-1937/

Dre II maryben Django basiawełas muzykenca dre Anglia . Reinhard sygo ry-sija ke Francja ale Grappelli ćhija i duredyr basiawełas . Dre1943 bers da terno mu-zyko lija pałe romnia Sophia „Naguine” Ziegler dre  Salbris, saweniasa isys łes ćha-wo Babik, też isys baro  gitarzysta. Dre  październiko 1940 berś , pał sasostyr ,  na-basiawełas  pierwszo sesja . Wtedy Reinhardt zespołosa Nouveau Quintette naba-siadzia nowi kompozycja „Rythme futur”. Peskre basiaibnasa sykadzia ceło hyriben marybnaskro i Sasengro.
Pośli maryben Django pałe rakcia pes Grappellosa i dre listopado 1946 berś tradyne pre basiaibena ke USA. Reinhardtos zamangdzia Duk Ellington.

Fot. źródło
https://www.francemusique.fr/en/10-little-things-you-might-not-know-about-django-reinhardt- 15623

Ke Ameryka jawia by gitarakro bo myślinełas kaj doj łen weła. Syr dykcia kaj adzia na ni korkoro kindzia peske gitara ale elektryczno. Od tej pory basiawełas pre dasawi . Phares łeske isys bo isys syklakirdo ke Romano brzemienie.
Gitarzysta basiawełas bute bare muzykenca np. Maury Deutsch. Duj moły ba-siawełas dre nowojorsko sala koncertowo  Carnegie Hall . Pośli zakończono trasa koncertowo sphandzia pes  Café Society Uptown, i dołe grupasa basiawełąs sztar solówki dyweseske a manusia jawenas but łes te siuneł. Pałe kamenas kaj te kereł buty dre Kalifornia ale jof dre 1947 berś rysija ke Francja.

Fot. źródło
https://www.britannica.com/biography/Django-Reinhardt

Dre 1949 bers jamaro gitarzysta tradyja pałe Grappellosa pre basiaibena ke Italia. Adoj nabasiadzia 12 gila ale płyta na wydyne . Dopiero dre 1961 berś wyde łen dre Ameryka (wytwórnia RCA Victor) pre albumo Djangology.
Dre 1951 berś  Reinhardt przeligirdzia pes  się ke Samois-sur-Seine.  Basiawełas dre  paryska kluby jazzowa, pre gitara elektryczno. Ostatnia łeskre basiaibena  dre  „Nouvelle Quintette”, sygade syr parudzia peskro stylo – phandzia  bebop peskre stylosa.  Meja pasio kher syr rysiołas basiaibnastyr.  

Peskro basiaiben mekcia peskre semencake , też muzykenge.  Najbhuredyre ćhaweske - Lousson Baumgartner , ternedyre ćhaweske -  Babik, wnukoske -  David Reinhardt,  prawnukoske - Django, Dallas Baumgarnter, kuzynoske -  Schnuckenack  Reinhardt,   przałeskre wnukoske   - Lulo Reinhardt.
 
Dadywes muzyki, gitarzysty cełe swetostyr wzorynen pes pre muzyka sawi sygadzia i mekhcia Django Reinhardt.

Dyskografia

 • 1945: Paris 1945
 • 1947: Ellingtonia – z Rex Stewart Band – Dial 215
 • 1949: Djangology
 • 1951: Django Reinhardt and the Hot Club Quintet
 • 1951: At Club St. Germain
 • 1953: Django Reinhardt et Ses Rythmes
 • 1954: The Great Artistry of Django Reinhardt
 • 1955: Django's Guitar
 • 1959: Django Reinhardt and His Rhythm
 • 1980: Routes to Django Reinhardt
 • 1991: Django Reinhardt – Pêche à la Mouche: The Great Blue Star Sessions 1947/1953
 • 1996: Imagine
 • 1997: Django Reinhardt: Nuages z Colemanem Hawkinsem
 • 1998: The Complete Django Reinhardt HMV Sessions
 • 2000: The Classic Early Recordings in Chronological Order (zestaw 5 CD)
 • 2001: All Star Sessions
 • 2001: Jazz in Paris: Swing 39
 • 2002: Djangology (remastered – nagrana w 1948, zremasterowana I wydana przez Bluebird Records)
 • 2003: Jazz in Paris: Nuages
 • 2003: Jazz in Paris: Nuits de Saint-Germain des-Prés
 • 2004: Le Génie Vagabond
 • 2005: Djangology (wydanie powtórne, Bluebird)
 • 2008: Django on the Radio (audycje radiowe, 1945–1953)

Boarisch

Tiếng Việt