"Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021r."
Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Naszym celem jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.


Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie mogą starać się o :

 • stypendia - zostaną przyznane  uczniom,  rokującym nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych i plastycznych.
 • nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - otrzymają uczniowie za całoroczną pracę zarówno ci, którzy kwalifikują się do stypendium i uczniowie, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce

 1. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 2. do dnia 1 stycznia  2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia
 3. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 • nauki ścisłe
 • nauki humanistyczne
 • sztuki plastyczne
 • muzyka instrumentalna
 • śpiew (różne formy muzyki)
 • taniec (różne formy tańca)
 • sport

Zachęcamy do udziału w konkursie

Załączniki :